Oerwoudfuif zoekt jou!

Nieuwslandje

Kapoenen

Welpen

Kabouters

Jongverkenners

Jonggidsen

Givers

Wil je lid worden bij scouts en gidsen Nieuwland?

Stuur een mail naar grl20-22@scoutsengidsennieuwland.be met je naam, adres, leeftijd van het nieuwe lid en dan kunnen wij dit doorgeven aan de leiding van volgend jaar. Zij zullen dan langskomen in september.